Praktisch
Home / praktisch

Aanmelden

Identiteit, attesten, betaling.

eID/KidsID
 • Wie voor de eerste keer inschrijft, heeft zijn rijksregisternummer (op eID-kaart) nodig.
 • Kinderen die over een KidsID beschikken, worden verzocht deze mee te brengen.
Attesten
 • Leerlingen die reeds enige studie aan een andere muziekacademie hebben gevolgd, moeten hun attesten van gedane studies meebrengen.
 • Attesten van VDAB dienen van september te zijn. Wie voor september inschrijft moet eerst de volle pot betalen en kan pas in september na voorlegging van de nodige documenten de vermindering krijgen.
 • Attesten kunnen binnen gebracht worden tot 15 november van het lopende schooljaar (zie schoolreglement)!
 • Studenten t.e.m. 24 jaar genieten voortaan automatisch van ons gunsttarief en hoeven geen attest in te dienen!
Betaling
 • Betalen in een van de hoofdscholen (Gent - Poel, Drongen - Groene Wandeling / Antoon Catriestraat, Evergem - Hofbilkstraat) kan enkel met bancontact!
 • In alle andere locaties dient er cash betaald te worden.
 • Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.
 • Speciale betalingsmodaliteit enkel mogelijk voor het onverminderd inschrijvingsgeld ten bedrage van €325

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden aan dewelke je dient te voldoen om te kunnen inschrijven.

Jongeren
 • minimum 8 jaar (6 jaar voor dans en initiatie, 4 voor kleuterdans) voor 31 december van lopend schooljaar of 
 • ingeschreven in het derde leerjaar van het basisonderwijs
Volwassenen
 • minimum 15 jaar voor 31 december van lopend schooljaar 
(Her-) oriëntatie

Wie reeds over een zekere kennis beschikt en tevens de vereiste leeftijd heeft bereikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar. Het is de leerkracht die een leerling evalueert en na een proef een proces verbaal opstelt waarbij hij de leerling tot een bepaalde graad (her-) oriënteert.
Om tot een leerjaar van middelbare of hogere graad te worden toegelaten dient de leerling wel een bepaalde leeftijd te hebben:

 • middelbare graad: minimum 12 jaar 
 • hogere graad: minimum 15 jaar 
Uitzonderingen zijn mogelijk, in samenspraak met de directeur en de leerkracht.

Inschrijvingsgeld 2017-2018

Dit zijn de tarieven voor het schooljaar 2017-2018.

-18 jaar
90/55
 • als de ll. de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • door gediplomeerde leerkrachten

18 - 25 jaar
150
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • geen verminderd tarief mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

25+ jaar
325/150
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • betaling in 2 fasen mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

Initiatie
90
 • kunstinitiatie (vanaf 6j)

 • kleuterdans (vanaf 4j)

 • kunstinitiatie + kleuterdans = € 180

 • door gediplomeerde leerkrachten

Het is mogelijk om bij inschrijving tussen 10 juni 2017 en 30 september 2017 een voorschot van €200 te betalen en het saldo van €125 ten laatste op 6 oktober 2017 te betalen. Pas na betaling van het volledige bedrag is uw inschrijving geldig! Deze betalingen gebeuren uitsluitend met betaalkaart. De reglementering omtrent uitschrijving met terugbetaling van inschrijvingsgeld blijft echter onverminderd van toepassing.
Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.

Voorwaarden verminderd tarief

Voldoe je aan een van de voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsredenen voor het verminderd tarief. Enkel geldig indien u bij inschrijving het voorziene attest kan voorleggen (geldig voor de maand september van het jaar waarvoor u inschrijft)! Voor sommige onderstaande verminderingsvoorwaarden kunt u een voorbeeldattest inkijken.

Voor wie
Voorwaarden
 • Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan.
  Mits geldig attest vanwege RVA of VDAB uitgereikt in september.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)
 • Verplicht ingeschreven werkzoekenden op basis van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
  Mits geldig attest vanwege RVA of VDAB uitgereikt in september.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)
 • Personen die het bestaansminimum of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de personen die zij ten laste hebben.
  Mits geldig attest vanwege OCMW uitgereikt in september.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)
 • Personen met een handicap niet ouder dan 65 met een vermindering van zelfredzaamheid van teminste 6 punten (waarvan 4 in pijler 1) of personen die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide en de personen die zij ten laste hebben.
  Mits geldig attest vanwege Ministerie Sociale Voorzorg of betrokken ziekenfonds (met Riziv nr. en graad) uitgereikt in september.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)
 • Personen die een gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogische instelling) verblijven.
  Mits geldig attest vanwege betrokken tehuis voor bijzondere jeugdzorg uitgereikt in september.
 • Statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan.
  Mits geldig attest vanwege Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken uitgereikt in september.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest uitgereikt in september.
 • Jonger dan 18 jaar én een ander gezinslid betaalde reeds.
  Mits het kunnen voorleggen van een kopie van het betalingsbewijs van het andere gezinslid
 • Jonger dan 18 jaar én ingeschreven in een andere studierichting in deze of een andere academie.
  Mits het kunnen voorleggen van een copie van het betalingsbewijs van die andere Academie.

Data en uren inschrijvingen

Let op: de momenten waarop men kan inschrijven zijn verschillend van de openingsuren van het secretariaat.

Dit zijn de inschrijvingsdata en -uren in onze hoofdschool te Gent.
Inschrijvingen vinden plaats in ons secretariaat, Poel 17, Gent.

zaterdag 10 t.e.m. vrijdag 30 juni 2017
 • maandag van 15:30 tot 19:30 
 • dinsdag van 15:30 tot 19:30 
 • woensdag van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag van 15:30 tot 19:30 
 • vrijdag van 15:30 tot 19:00 
 • zaterdag van 09:00 tot 12:00 
vrijdag 1 t.e.m. zaterdag 30 september 2017
 • maandag van 15:30 tot 19:30 
 • dinsdag van 15:30 tot 19:30 
 • woensdag van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag van 15:30 tot 19:30 
 • vrijdag van 15:30 tot 19:00 
 • zaterdag van 09:00 tot 12:00 

Inschrijven in onze afdeling te Evergem kan enkel op enkel op woensdag.
Inschrijvingen vinden plaats in ons secretariaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem.

woensdag 14 t.e.m. woensdag 28 juni 2017
 • maandag - geen inschrijvingen 
 • dinsdag - geen inschrijvingen 
 • woensdag - van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag - geen inschrijvingen 
 • vrijdag - geen inschrijvingen 
 • zaterdag - geen inschrijvingen 
woensdag 6 t.e.m. woensdag 27 september 2017
 • maandag - geen inschrijvingen 
 • dinsdag - geen inschrijvingen 
 • woensdag - van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag - geen inschrijvingen 
 • vrijdag - geen inschrijvingen 
 • zaterdag - geen inschrijvingen 

Inschrijven in onze afdeling te Drongen kan enkel op woensdag.
Inschrijvingen vinden plaats in ons secretariaat, Groene Wandeling 80, 9031 Drongen (ingang langs parking "Mijlpaal" in de Antoon Catriestraat).

woensdag 14 t.e.m. woensdag 28 juni 2017
 • maandag - geen inschrijvingen 
 • dinsdag - geen inschrijvingen 
 • woensdag van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag - geen inschrijvingen 
 • vrijdag - geen inschrijvingen 
 • zaterdag - geen inschrijvingen 
woensdag 6 t.e.m. woensdag 27 september 2017
 • maandag - geen inschrijvingen 
 • dinsdag - geen inschrijvingen 
 • woensdag van 13:30 tot 19:30 
 • donderdag - geen inschrijvingen 
 • vrijdag - geen inschrijvingen 
 • zaterdag - geen inschrijvingen 
Gent - BS Voskenslaan

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - BS De kleine Icarus

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - DS De Lotus (Wondelgem)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - FS De Loods (Muide)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent.
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Gent - MPI De Oase (aangepast onderwijs)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent (Poel).


Gent - JPS Acacia-Feniks (Brugse Poort)

Inschrijven bij de lokale leerkracht of in de hoofdschool in Gent (Poel).

laatste week juni en eerste week september
 • maandag van 16:00 tot 18:30 
 • woensdag van 16:00 tot 18:30 
 • donderdag van 16:00 tot 18:30 

Mariakerke (Gent) - BS De Wijze Eik II (Eeklostraat)

Inschrijven in de hoofdschool in Gent (Poel).
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Ertvelde - BS De Regenboog

Inschrijven bij de lokale verantwoordelijke (zie tabel onder) of in de hoofdschool in Evergem (Hofbilkstraat).
Gedurende de maand september kan er ook steeds ingeschreven worden voor of na de les AMV.

juni 2016
 • dinsdag 27/06 van 16:00 tot 18:30 
 • woensdag 28/06 van 14:00 tot 17:30 
september 2016
 • dinsdag 05/09 van 16:00 tot 18:30 
 • donderdag 07/09 van 16:00 tot 18:30 
Evergem - GBS Evergem

Inschrijven in de hoofdschool in Evergem (Hofbilkstraat).
Opgelet: wordt ingericht vanaf 12 leerlingen!


Sleidinge - GBS Sleidinge

Inschrijven in de hoofdschool in Evergem.


Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord en dans.

academie gent

Contact