Praktisch
Home / praktisch
Filter:
Ja, leerlingen en gasten kunnen gebruik maken van onze hotspot. Het paswoord is beschikbaar in onze lokalen of via de leerkracht.
Alle info (tarieven, data, nodige documenten, ...) vind je terug in de rubriek inschrijvingen.
Alle openingsuren van de verschillende afdelingen kun je terug vinden op de pagina secretariaten.

Opgelet! De uren waarop men kan inschrijven, wijken hier van af.
Neen, je kan slechts éénmaal per richting (muziek, woord, dans) door de overheid gefinancierd worden. Een totaalpakket muziek volgen in een school en dan een ander pakket muziek volgend elders bezorgt enkel de school waar je inschreef één dat totaalpakket volgt een financiering voor jou. De tweede school krijgt helemaal geen financiering. Anders is het als je een (1!) pakket opsplitst tussen twee scholen: dan moet je je theorievak in de ene school volgen, de praktijkvakken in de andere en dan krijgen beide scholen elk 50% van jouw financiering. Maar alles wat je meer (extra) volgt, zelfs al zijn dat op zich ook totaalpaketten, daar krijgt geen enkele school meer subsidie voor...
Naast het verplichte vakkenpakket zoals bepaald in het overzicht van de opleidingen kan je steeds -facultatief- vakken uit dezelfde richting (M, W of D) en van dezelfde of een lagere graad volgen. Bij vakken uit een lagere graad wel opletten: als het gaat om een "tweede opleiding" moet er voldaan worden aan de in het schoolreglement gestelde voorwaarden en de aanvraagprocedure!
Men kan geen vakken uit een hogere graad nemen omdat die een vooropleiding veronderstellen.

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord en dans.

academie gent

Contact