Oude muziek

Algemene info

Opbouw.

Het domein Muziek - optie Oude muziek is uitgebouwd over 4 graden: eerste, tweede, derde en vierde graad.
Elke graad is gespreid over meerdere leerjaren.
In de 4de graad dient men een studierichting te kiezen.

Eerste graad jongeren (6-7)

1u per week.

 • muziekinitiatie (1u per week)

Tweede graad jongeren (8-12)

3u per week.

Eerste, tweede, derde en vierde jaar (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) (2u per week)
 • groepsmusiceren (inbegrepen in muzieklab)
 • instrument of zang (1u per week)
Leerlingen muzieklab dienen de competenties van de 1ste graad (initiatie) te hebben verworven. Leerlingen van 6-7 jaar kunnen samenzitten met leerlingen van 8-12 jaar.

Tweede graad volwassenen

3u per week.

Eerste, tweede en derde jaar (2.1, 2.2, 2.3)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) (2u per week)
 • groepsmusiceren (inbegrepen in muzieklab)
 • instrument of zang (1u per week)

Derde graad jongeren en volwassenen

3u per week.

Eerste jaar (3.1)
 • instrument of zang (1u per week)
 • muzieklab+ (muzikale culturele vorming plus) (1u per week)
 • groepsmusiceren (GM)/begeleidingspraktijk (BP) (min. 1u per week)

Mogelijkheden GM/BP 3.1 :

 • begeleidingspraktijk toetsen/tokkels
 • groepsmusiceren: slagwerkensemble, harpensemble, accordeonensemble, gitaarensemble, strijkersensemble, koperensemble, saxensemble, fluitensemble, groepsmusiceren piano
 • gemengde ensembles: blazers/slagwerk (GEJO Evergem), hafabraorkesten, in ensemble van andere stijldifferentiatie (folk, tango), soundpainting, nieuwe muziek, symfonisch orkest
 • combinaties met zang: startkoor, jongerenkoor, concertkoor, opera/muziektheater, liedbegeleiding
Tweede en derde jaar (3.2 & 3.3)
 • instrument of zang (1u per week)
 • groepsmusiceren (GM)/begeleidingspraktijk (BP) (min. 1u per week)
 • optioneel vak (min. 1u per week)

Mogelijkheden GM/BP 3.2 & 3.3 :

 • begeleidingspraktijk toetsen/tokkels
 • groepsmusiceren: slagwerkensemble, harpensemble, accordeonensemble, gitaarensemble, strijkersensemble, koperensemble, saxensemble, fluitensemble, groepsmusiceren piano
 • gemengde ensembles: blazers/slagwerk (GEJO Evergem), hafabraorkesten, in ensemble van andere stijldifferentiatie (folk, tango), soundpainting, nieuwe muziek, symfonisch orkest
 • combinaties met zang: startkoor, jongerenkoor, concertkoor, opera/muziektheater, liedbegeleiding

Mogelijkheden optioneel vak :

 • vak uit mogelijkehden GM/BP (zie hierboven)
 • muzieklab
 • theoretische vakken: arrangeren, componeren, geluidsleer, singer-songwriter, muziektheorie, muziekanalyse
Wie vrijstelling geniet dient ter vervanging een keuzevak te volgen uit 3.2 en 3.3: groepsmusiceren, gemengd ensemble of een theoretisch vak.
Sommige vakken worden in meerdere opties aangeboden (bvb. klassiek en jazz/pop/rock) en kun je volgen in de optie van jouw keuze. Voor sommige keuzevakken gelden bepaalde voorwaarden. Informeer je bij de betrokken leerkrachten of op het secretariaat.

Vierde graad: studierichting vertolkend muzikant

2u per week

Eerste, tweede, derde jaar (4.1, 4.2, 4.3)
 • instrument of zang (1u per week)
 • historische uitvoeringspraktijk
 • groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk of ander keuzevak: compositie/arrangeren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie of geluidsleer/opnametechniek (1u per week)

Vierde graad: studierichting creërend muzikant

2u per week - onder voorwaarden te bespreken met leerkracht en directie

In het traject creërend muzikant begeleiden we jou stapsgewijs bij het ontplooien van eigen muzikale dromen en plannen. Je hoeft géén beëdigd componist te zijn om hiervoor in te tekenen; van jou wordt wel verwacht dat je meegaat in een actief en zoekend traject waar uiteindelijk 'maken' voorop staat.


Eerste jaar, tweede jaar (4.1, 4.2)
 • compositie of instrument of zang (1u per week)
 • compositie of zang of groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk of ander keuzevak: compositie/arrangeren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie of geluidsleer/opnametechniek (1u per week)

Specialisatiegraad

2u per week - onder voorwaarden

Voorwaarden

Specialisatie instrument/zang of een theoretisch vak wordt enkel toegestaan door de directie en de betrokken leraren aan heel gemotiveerde leerlingen die een goed niveau hebben en zich willen vervolmaken/verdiepen in twee vakken die worden aangeboden in de 4e graad. Hiervoor moet je bij de directeur een duidelijk gemotiveerde aanvraag voor indienen.
Onze school biedt twee vakken aan die iedere leerling 4e graad kan volgen in specialisatie: Muziekgeschiedenis en AMV (Muziektheorie).


Instument/zang

Eerste jaar (4.1)
 • instrument of zang (1u per week)
 • keuzevak (1u per week - onder voorwaarden, te bespreken met leerkracht/directie)

Muziekgeschiedenis

Eerste jaar, tweede jaar (4.1 + 4.2)
 • muziekgeschiedenis klassiek (2u per week)

Muziektheorie

Eerste jaar, tweede jaar (4.1 + 4.2)
 • muziektheorie (2u per week)

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact

Ondernemingsnummer & BTW

 • RPR Gent - 0267 383 270
 • BTW BE267 383 270