Jazz en Pop

Algemene info

Opbouw.

Het domein Muziek - optie Jazz/Pop/Rock is uitgebouwd over 4 graden: eerste, tweede, derde en vierde graad.
Elke graad is gespreid over meerdere leerjaren.
In de 4de graad dient men een studierichting te kiezen.

Eerste graad jongeren (6-7)

1u per week.

 • muziekinitiatie (1u per week)

Tweede graad jongeren (8-12)

3u per week.

Eerste, tweede, derde en vierde jaar (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) Jazz/Pop/Rock (2u per week)
 • groepsmusiceren (inbegrepen in muzieklab)
 • instrument of zang (1u per week)
Leerlingen muzieklab dienen de competenties van de 1ste graad (initiatie) te hebben verworven. Leerlingen van 6-7 jaar kunnen samenzitten met leerlingen van 8-12 jaar.

Tweede graad volwassenen

3u per week.

Eerste, tweede en derde jaar (2.1, 2.2, 2.3)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) Jazz/Pop/Rock (2u per week)
 • groepsmusiceren (inbegrepen in muzieklab)
 • instrument of zang (1u per week)

Derde graad jongeren en volwassenen

3u per week.

Eerste jaar (3.1)
 • instrument of zang (1u per week)
 • muzieklab+ (muzikale culturele vorming plus) (1u per week)
 • keuzevak (min. 1u per week)

Mogelijke keuzevakken 3.1 :

 • begeleidingspraktijk toetsen/tokkels
 • groepsmusiceren: ritmelab, synthcombo, bass/drumworkshop, strijkersensemble
 • gemengde ensembles: bigband, combo, fusion combo, ensemble van andere stijldifferentiatie (klassiek, folk, tango), soundpainting, impro games
 • combinaties met zang: popkoor, jongerenkoor, concertkoor
Tweede en derde jaar (3.2 & 3.3)
 • instrument of zang (1u per week)
 • keuzevak 1 (min. 1u per week)
 • keuzevak 2 (min. 1u per week)

Mogelijke keuzevakken 3.2 & 3.3 :

 • muzieklab
 • begeleidingspraktijk toetsen/tokkels
 • groepsmusiceren: ritmelab, synthcombo, bass/drumworkshop, strijkersensemble
 • gemengde ensembles: bigband, combo, fusion combo, ensemble van andere stijldifferentiatie (klassiek, folk, tango), soundpainting, impro games
 • combinaties met zang: popkoor
 • theoretische vakken: arrangeren, componeren, geluidsleer, singer-songwriter, muziektheorie, muziekanalyse
Wie vrijstelling geniet dient ter vervanging een keuzevak te volgen uit 3.2 en 3.3: groepsmusiceren, gemengd ensemble of een theoretisch vak.
Sommige keuzevakken worden in meerdere opties aangeboden (bvb. klassiek en jazz/pop/rock) en kun je volgen in de optie van jouw keuze. Voor sommige keuzevakken gelden bepaalde voorwaarden. Informeer je bij de betrokken leerkrachten of op het secretariaat.

Vierde graad: studierichting vertolkend muzikant

2u per week

Eerste, tweede, derde jaar (4.1, 4.2, 4.3)
 • instrument of zang (1u per week)
 • groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk of ander keuzevak: compositie/arrangeren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie of geluidsleer/opnametechniek (1u per week)

Vierde graad: studierichting creërend muzikant

2u per week - onder voorwaarden te bespreken met leerkracht en directie

Officiële definitie beroepskwalificaties

Een amateur creërend muzikant componeert, arrangeert vocale en/of instrumentale muziekstukken, al dan niet met behulp van software en hardware en (her)schrijft eventueel teksten teneinde een nieuw muziekstuk tot stand te brengen dat door hemzelf of door andere muzikanten wordt uitgevoerd en/of opgenomen in de vrije tijd.


Omschrijving voor onze academie
 1. De studierichting creërend muzikant start pas vanaf de 4e graad en omvat andere leerinhouden dan de studierichting vertolkend muzikant. Daarom is creërend muzikant geen trajectverlenging van vertolkend muzikant;
 2. We willen leerlingen begeleiden om het aspect zelf creëren wakker te maken en dit verder te laten ontwikkelen over de leerjaren van de 4e graad;
 3. Het creërend aspect ontwikkelen we vanuit alle vakken die de leerling volgt. Leerlingen maken kennis met tools die gebruikt kunnen worden om creërende competenties te ontwikkelen;
 4. De keuze voor het creërende traject komt in de eerste plaats vanuit de leervraag van de leerling d.m.v. een noodzakelijk oriëntatiegesprek met de leerkracht* instrument of compositie (met schriftelijk verslag);
 5. De leerkracht instrument of compositie, die instaat voor het plichtvak instrument of compositie, begeleiden de leerling bij de keuze van het 2de vak. Keuzemogelijkheden: arrangeren, begeleidingspraktijk, compositie, geluidsleer & opnametechniek, groepsmusiceren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie.

* oriëntatiegesprekken: laatste week juni en eerste drie weken september mits afspraak met de betrokken leerkrachten van zowel plichtvak als bovenstaande keuzevak(ken). Toonmoment creërend muzikant in mei.


Eerste jaar (4.1)
 • compositie of instrument of zang (1u per week)
 • compositie of zang of groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk of ander keuzevak: compositie/arrangeren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie of geluidsleer/opnametechniek (1u per week)

Specialisatiegraad

2u per week - onder voorwaarden

Voorwaarden

Specialisatie instrument/zang of een theoretisch vak wordt enkel toegestaan door de directie en de betrokken leraren aan heel gemotiveerde leerlingen die een goed niveau hebben en zich willen vervolmaken/verdiepen in twee vakken die worden aangeboden in de 4e graad. Hiervoor moet je bij de directeur een duidelijk gemotiveerde aanvraag voor indienen.
Onze school biedt twee vakken aan die iedere leerling 4e graad kan volgen in specialisatie: Muziekgeschiedenis en AMV (Muziektheorie).


Instument/zang

Eerste jaar (4.1)
 • instrument of zang (1u per week)
 • keuzevak (1u per week - onder voorwaarden, te bespreken met leerkracht/directie)

Muziekgeschiedenis

Eerste jaar, tweede jaar (4.1 + 4.2)
 • muziekgeschiedenis jazz/pop/rock (2u per week)

Muziektheorie (vroegere HG AMV)

Eerste jaar, tweede jaar (4.1 + 4.2)
 • muziektheorie (2u per week)

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact

Ondernemingsnummer & BTW

 • RPR Gent - 0267 383 270
 • BTW BE267 383 270