Jazz en Pop
Home / jalm

Algemene info

Opbouw.

Het domein Muziek - optie Jazz/Pop/Rock is uitgebouwd over 4 graden: eerste, tweede, derde en vierde graad.
Elke graad is gespreid over meerdere leerjaren.
In de 4de graad dient men een studierichting te kiezen.

Eerste graad jongeren (6-7)

1u per week.

 • muziekinitiatie (1u per week)

Tweede graad jongeren (8-12)

3u per week.

Eerste, tweede jaar (2.1, 2.2)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) (2u per week)
 • groepsmusiceren (inbegrepen in muzieklab)
 • instrument of zang (1u per week)
Derde, vierde jaar (2.3, 2.4)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) (1u of 2u per week)
 • groepsmusiceren (al dan niet inbegrepen in muzieklab - 1u of 0u per week)
 • instrument of zang (1u per week)
Leerlingen muzieklab dienen de competenties van de 1ste graad (initiatie) te hebben verworven. Leerlingen van 6-7 jaar kunnen samenzitten met leerlingen van 8-12 jaar.
Vanaf het 2.3 is er de mogelijkheid om stijlgericht/instrumentgericht groepsmusiceren te volgen. In vele gevallen zijn de lessen groepsmusiceren aansluitend aan de les muzieklab. Alle mogelijkheden zijn te vinden op het uurrooster. In de hoofdschool zijn de meeste aansluitende lessen, in de wijkscholen is dit eerder beperkt wegens organsatorische omstandigheden.

Tweede graad volwassenen

3u per week.

Eerste, tweede jaar (2.1, 2.2)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) (2u per week)
 • groepsmusiceren (inbegrepen in muzieklab)
 • instrument of zang (1u per week)
Derde jaar (2.3)
 • muzieklab (muzikale culturele vorming) (1u of 2u per week)
 • groepsmusiceren (al dan niet inbegrepen in muzieklab - 1u of 0u per week)
 • instrument of zang (1u per week)
Vanaf het 2.3 is er de mogelijkheid om stijlgericht/instrumentgericht groepsmusiceren te volgen. In vele gevallen zijn de lessen groepsmusiceren aansluitend aan de les muzieklab. Alle mogelijkheden zijn te vinden op het uurrooster. In de hoofdschool zijn de meeste aansluitende lessen, in de wijkscholen is dit eerder beperkt wegens organsatorische omstandigheden.

Derde graad jongeren en volwassenen

3u per week.

Eerste, tweede jaar (3.1, 3.2)
 • muzieklab+ (muzikale culturele vorming plus) (1u per week)
 • groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk (1u per week)
 • instrument of zang (1u per week)
Derde jaar (3.3)
 • muzieklab+ (muzikale culturele vorming plus) (1u per week)
 • groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk (1u per week)
 • instrument of zang (1u per week)
Enkel het 3e jaar van muzieklab + (3.3.) is een keuzevak voor zowel jongeren als volwassenen. Er kan geopteerd worden voor een ander keuzevak: compositie/arrangeren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie of geluidsleer/opnametechniek. Indien een leerling voor muzieklab + 3.3 wil kiezen kan dit alsnog. Mogelijks kan ook een leerkracht de leerling deze mogelijkheid adviseren.

Vierde graad: studierichting vertolkend muzikant

2u per week

Eerste, tweede, derde jaar (4.1, 4.2, 4.3)
 • instrument of zang (1u per week)
 • groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk of ander keuzevak: compositie/arrangeren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie of geluidsleer/opnametechniek (1u per week)

Vierde graad: studierichting creërend muzikant

2u per week - onder voorwaarden te bespreken met leerkracht en directie

Officiële definitie beroepskwalificaties

Een amateur creërend muzikant componeert, arrangeert vocale en/of instrumentale muziekstukken, al dan niet met behulp van software en hardware en (her)schrijft eventueel teksten teneinde een nieuw muziekstuk tot stand te brengen dat door hemzelf of door andere muzikanten wordt uitgevoerd en/of opgenomen in de vrije tijd.


Omschrijving voor GO! academie muziek, woordkunst-drama, dans

 1. De studierichting creërend muzikant start pas vanaf de 4e graad en omvat andere leerinhouden dan de studierichting vertolkend muzikant . Daarom is creërend muzikant geen trajectverlenging van vertolkend muzikant;
 2. We willen leerlingen begeleiden om het aspect zelf creëren wakker te maken en dit verder te laten ontwikkelen over de leerjaren van de 4e graad;
 3. Het creërend aspect ontwikkelen we vanuit alle vakken die de leerling volgt. Leerlingen maken kennis met tools die gebruikt kunnen worden om creërende competenties te ontwikkelen;
 4. De keuze voor het creërende traject komt in de eerste plaats vanuit de leervraag van de leerling d.m.v. een noodzakelijk oriëntatiegesprek met de leerkracht* instrument of compositie (met schriftelijk verslag);
 5. De leerkracht instrument of compositie, die instaat voor het plichtvak instrument of compositie, begeleiden de leerling bij de keuze van het 2de vak. Keuzemogelijkheden: arrangeren, begeleidingspraktijk, compositie, geluidsleer & opnametechniek, groepsmusiceren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie.

* oriëntatiegesprekken: vanaf 25 juni tot 30 juni 2018 en vanaf 1 september tot 20 september 2018 mits afspraak met de betrokken leerkrachten van zowel plichtvak als bovenstaande keuzevak(ken). Toonmoment creërend muzikant mei 2019 (exacte datum/uur en locatie volgt).

Eerste jaar (4.1)
 • compositie of instrument of zang (1u per week)
 • compositie of instrument of zang of groepsmusiceren (vocaal of instrument) of begeleidingspraktijk of ander keuzevak: compositie/arrangeren, hedendaagse muziek, improvisatie, muziektheorie of geluidsleer/opnametechniek (1u per week)

Specialisatiegraad

2u per week - onder voorwaarden

Instument/zang

Eerste jaar (4.1)
 • instrument of zang (1u per week)
 • keuzevak (1u per week - onder voorwaarden, te bespreken met leerkracht/directie)

Muziekgeschiedenis

Eerste jaar, tweede jaar (4.1 + 4.2)
 • muziekgeschiedenis jazz/pop/rock (2u per week)

Muziektheorie (huidige HG AMV)

Eerste jaar, tweede jaar (4.1 + 4.2)
 • muziektheorie (2u per week)

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact