Activiteit
EXPO@POEL 17
Frank Bassleer
  • Start dinsdag 01 mei 2018
  • Einde zaterdag 30 juni 2018
  • Blok B - Academie
  • Poel 17, Gent
  • gratis

In een wereld waarin bijna alles al in beeld is gebracht, van micro- tot macrokosmos, valt er in de fotografie nauwelijks nog iets nieuws te ontdekken. In een tijd waarin de grote idealen en de grote verhalen veel van hun kracht hebben ingeboet en waarin wellness als hoogste goed wordt nagestreeft, is aan verheven beeldtaal al zeker geen behoefte. Het hedendaagse leven kenmerkt zich vooral door vluchtigheid en banaliteit. Via fotografie probeert Frank Bassleer aan deze zinloosheid een zingeving te ontfutselen als overlevingsstrategie. Zijn beelden willen een uitnodiging zijn tot verstilling, meditatie, poëzie, reflectie, ... Hoewel de beelden vaak heel esthetisch zijn opgevat, sluimert er altijd een onderhuidse spanning alsook een dreiging ...

Speciaal voor kunst@poel17 heeft Frank zichzelf de beperking opgelegd om enkel foto’s te maken van het gebouw waar deze tentoonstelling doorgaat. De fotograaf kent het gebouw goed, want het is ook zijn werkplek, waar de hele dag door overal muziek weerklinkt. Maar vooral werd hij getroffen door de stille hoekjes die een bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uitoefenden. Het is een oud gebouw dat doorheen de geschiedenis al veel verschillende functies heeft vervuld. Men zou haast kunnen zeggen dat het bezield is. Door langdurig te observeren, heeft hij getracht deze ongrijpbare ‘ziel’ vast te leggen op foto. Het zijn beelden die dezelfde stilte ademen die nodig is om te komen tot muziek.


Expo@Poel 17 In een wereld waarin bijna alles al in beeld is gebracht, van micro- tot macrokosmos, valt er in de fotografie nauwelijks nog iets nieuws te ontdekken. In een tijd waarin de grote idealen en de grote verhalen veel van hun kracht hebben ingeboet en waarin wellness als hoogste goed wordt nagestreeft, is aan verheven beeldtaal al zeker geen behoefte. Het hedendaagse leven kenmerkt zich vooral door vluchtigheid en banaliteit. Via fotografie probeert Frank Bassleer aan deze zinloosheid een zingeving te ontfutselen als overlevingsstrategie. Zijn beelden willen een uitnodiging zijn tot verstilling, meditatie, poëzie, reflectie, ... Hoewel de beelden vaak heel esthetisch zijn opgevat, sluimert er altijd een onderhuidse spanning alsook een dreiging ...

Speciaal voor kunst@poel17 heeft Frank zichzelf de beperking opgelegd om enkel foto’s te maken van het gebouw waar deze tentoonstelling doorgaat. De fotograaf kent het gebouw goed, want het is ook zijn werkplek, waar de hele dag door overal muziek weerklinkt. Maar vooral werd hij getroffen door de stille hoekjes die een bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uitoefenden. Het is een oud gebouw dat doorheen de geschiedenis al veel verschillende functies heeft vervuld. Men zou haast kunnen zeggen dat het bezield is. Door langdurig te observeren, heeft hij getracht deze ongrijpbare ‘ziel’ vast te leggen op foto. Het zijn beelden die dezelfde stilte ademen die nodig is om te komen tot muziek.

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem en Drongen. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact